+421 (0)46 511 12 - 12

vodiče kruhového prierezu
Ohybné a zaťažiteľné

Rovnako ako ploché vodiče možno aj vodiče kruhového prierezu mnohostranne použiť. Pre svoju pružnosť a extrémnu odolnosť sú optimálne na ekonomicky výhodné a technicky optimálne kabeláže.

Vodiče kruhového prierezu pre mnohé oblasti použitia

Vodiče kruhového prierezu od Wire Technologies sú optimálne nastavené - doladené pre Vaše použitie. Či už ako viacpólové vodiče na prenos údajov/ovládanie, ako napájacie- elektrické/sieťové vodiče, alebo ako koaxiálne vodiče kruhového prierezu alebo ploché vodiče, všetky vodiče kruhového prierezu od Wire Technologies sa vyrábajú podľa noriem vysokej kvality na strojoch Schleuniger a Kabelmat

Vodiče kruhového prierezu od Wire Technologies sú v rozličných vyhotoveniach:

  • ako elektrické, napájacie a dátové vodiče
  • tienené a netienené
  • čo do počtu pólov a priemerov
  • hybridné vodiče
  • všetky bežné izolačné materiály

Wire Technologies Slider Rundleitungen 1
Wire Technologies Slider Rundleitungen 2
Wire Technologies Slider Rundleitungen 3
Wire Technologies Slider Rundleitungen 4
Wire Technologies Slider Rundleitungen 5
Wire Technologies Slider Rundleitungen 6
Wire Technologies Slider Rundleitungen 7