+421 (0)46 511 12 - 12

Káblové zväzky špecifické podľa potreby zákazníka
Individuálne prispôsobené

Často existujú špeciálne požiadavky, ktoré si vyžadujú osobitné riešenia. Vďaka rozsiahlemu Know-How a dlhoročným skúsenostiam patrí k hlavným odbornostiam Wire Technologies výroba káblových zväzkov špecifických pre zákazníka, celkom podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Moderný strojový park a skúsení pracovníci Wire Technologies ako aj vysoká náročnosť na kvalitu, potvrdená certifikáciou podľa EN ISO 9001, zaručujú našim zákazníkom najlepšie riešenia.

Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 1
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 2
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 3
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 4
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 5
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 6
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 7
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 8
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 9
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 10
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 11
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 12
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 13
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 14
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 15
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 16
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 17
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 18
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 19
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 20
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 21
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 22
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 23
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 24
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 25
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 26
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 27
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 28
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 29
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 30
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 31
Wire Technologies Slider Kundenspezifische Leitungen 32

Vaše požiadavky sú našou motiváciou

Kvalita a servis sú pre Wire Technologies na prvom mieste. Preto vyvíjame spolu s našimi zákazníkmi riešenia pre optimálne použitie našich káblov a vodičov, individuálne prispôsobené potrebám a oblasti použitia.

  • našim zákazníkom venujeme čas na poradenstvo
  • spoliehame sa na najnovšie techniky predaja
  • odborne posudzujeme možnosti realizácie požiadaviek zákazníkov
  • vyvíjame individuálne riešenia podľa Vašej potreby
  • spoliehame sa na inovačné myšlienky v prospech našich zákazníkov
  • posilňujeme našu odbornosť trvalým zvyšovaním kvalifikácie a školeniami
  • spoliehame sa na technológie neškodiace životnému prostrediu a šetriace prírodné zdroje
  • spoliehame sa na riadenie kvality vyhovujúce normám