+421 (0)46 511 12 - 12

Politika kvality a životného prostrediaCieľom našej spoločnosti  Wire Technologies je byť efektívnou firmou pôsobiacou na domácom a zahraničnom trhu, ponúkať kvalitné výrobky pre dátovú, komunikačnú, medicínsku, meraciu a regulačnú techniku a uspokojovať špecifické požiadavky zákazníkov.
Plnením vysokých štandardov, kompetentnosťou a udržiavaním vysokej kvality chceme uspokojovať špecifické požiadavky zákazníkov a ich dôveru získať aj do budúcnosti.
Vykonávať všetky činnosti v súlade s environmentálnou legislatívou a  súvisiacimi predpismi chápeme ako našu povinnosť, vyjadrením čoho je naša certifikácia podľa požiadaviek ISO 14001.

Náš tím pracovníkov si uvedomuje svoju dôležitosť  a zodpovednosť voči zákazníkovi, pracovníkov motivujeme a v plnej miere zapájame do systému manažérstva kvality a životného prostredia. Týmto záväzkom a v spojení so zodpovednosťou a podporou vrcholového vedenia  prispievame k upevneniu našej pozície na trhu.

Chceme zvýšiť našu efektifitu a produktivitu, eliminovať riziká a pomocou spoločného úsilia zvýšiť kvalitu a bezpečnosť výrobkov a tým sa neustále zlepšovať v prospech našich zákazníkov.
Identifikujeme činnosti a ich aspekty, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na životné prostredie a preventívne zabraňujeme ich negatívnym dopadom na životné prostredie.

Kvalitu našich výrobkov riadime pomocou efektívneho výberu a kontroly spoľahlivých dodávateľov, s ktorými spolupracujeme na základe dlhodobých vzťahov a otvorenej komunikácie.

Chod našej spoločnosti zakladáme na neustálom zlepšovaní systému manažérstva kvality a životného prostredia a na motivácii zamestnancov k napĺňaniu cieľov firmy.