+421 (0)46 511 12 - 12

Manažment kvality Wire Technologies
Certifikovaný a orientovaný na zákazníka

Pravidelné školenia pracovníkov, priebežná optimalizácia priebehu procesov a požiadavka trvale rozvíjať vlastné výrobky podľa požiadaviek trhu a pritom tiež zákazníkom ponúkať inovatívne riešenia, sú základom, na ktorom je vybudovaná náročnosť na kvalitu a manažment kvality vo Wire Technologies.

Certifikovaný podľa EN ISO 9001/14001/13485 a UL

Táto komplexná myšlienka kvality sa potvrdzuje v certifikácii podľa EN ISO 9001/14001/13485 a UL. Kvalita sa pritom vzťahuje tak na predávané výrobky a služby, ako aj na interné procesy organizácie a je definovaná ako miera, v ktorej sledovaný výrobok alebo proces vyhovujú požiadavkám.

Prečo manažment kvality?

Manažment riadenie kvality vo Wire Technologies sa vzťahuje aj na organizované opatrenia, ktoré slúžia na zlepšovanie výrobkov, procesov alebo výkonov každého druhu:

  • Zabezpečí sa tým zmysluplná trhová stratégia, zabezpečenie budúcnosti a právne bezchybné konanie.
  • Zavedením manažmentu kvality sa má zabezpečiť, aby potreba kvality zaujala určené miesto.
  • Plnenie národných a medzinárodných noriem kvality.
  • Certifikácie ISO sú čoraz viac predpokladom pre zadanie zákazky.