+421 (0)46 511 12 - 12

Oblasti použitia

Vďaka veľkému sortimentu nachádzajú káble, vodiče a konektory od Wire Technologies uplatnenie v najrôznejších oblastiach použitia.

Výroba strojov a zariadení

Pružnosť je jednou z hlavných požiadaviek na káble a vodiče pre strojárstvo. Pritom musia káble a vodiče často odolávať osobitnému namáhaniu. Portfólio produktov Wire Technologies pre strojárstvo je zamerané presne tak, aby spĺňalo tieto požiadavky, či už sa vyžaduje odolnosť proti olejom a chemikáliám, odolnosť voči plameňu, alebo materiály bez obsahu halogénu. Vďaka vlastnému know-how sa aj špeciálne vyhotovenia, ktoré pre konkrétne použitie poskytujú optimálne riešenie, realizujú individuálne.

Výťahová technika

Wire Technologies ponúka rôzne káble a vodiče pre výťahovú techniku. Okrem vysokého bezpečnostného štandardu a vysokej životnosti spĺňajú káble a vodiče od Wire Technologies aj aspekt hospodárnosti, najmä pri najvyšších montážnych dĺžkach. Bez ohľadu na to, či ide o vodič s kruhovým prierezom, plochý vodič alebo vodič bez obsahu halogénu - Wire Technologies ponúka perfektné káble pre výťahovú techniku.

Automatizačná technika

Automatizačná technika je trvalo rastúce odvetvie. Preto sa tu vyžadujú inovatívne riešenia, ktoré sa prispôsobia najnovším technickým požiadavkám a podporia ďalší vývoj. Wire Technologies poskytuje veľkú ponuku káblov a vodičov, ktoré sú ideálne na použitie v automatizačnej technike. Prostredníctvom individuálnej káblovej konfekcie sú kedykoľvek možné ale aj špeciálne osobitné riešenia.

Komunikačná a informačná technika

Stále vyššie prenosové výkony znamenajú aj výrazne vyššie frekvencie pri prenose signálov. Aby sa potom údaje aj bez poruchy preniesli, musia materiály káblov a vodičov pre komunikačnú a informačnú techniku poskytovať optimálne tienenie. Káble a vodiče od Wire Technologies zabezpečujú optimálny prenos údajov, aj pri extrémnych podmienkach použitia.

Hnacia technika

Vývoj hnacej techniky smeruje k výraznejšie komplexnejším káblovým systémom a káblami kompletne prepojeným modulom pri súčasne stúpajúcich množstvách údajov a rýchlostiach prenosu. Preto musia káble a vodiče v hnacej technike priebežne spĺňať stúpajúce nároky: robustnosť, najvyššia pružnosť, dlhá životnosť a spoľahlivosť. Káble a vodiče od Wire Technologies pre hnaciu techniku spĺňajú tieto požiadavky a poskytujú optimálne riešenia.

Senzorika

Senzorové káble nachádzajú široké uplatnenie v rôznych odboroch priemyslu. Preto sú technické požiadavky na tieto káble aj veľmi široko rozptýlené. Komplexný výrobný sortiment Wire Technologies pokrýva všetky tieto požiadavky. Káblovou konfekciou sa okrem toho riešenia špecifické pre zákazníka realizujú vždy so skúsenosťou, pružnosťou, rýchlosťou a s uplatnením podnikových požiadaviek na kvalitu.

Lekárska technika

Káble a vodiče pre lekársku techniku musia spĺňať celkom špeciálne, pre tento citlivý rezort vlastné požiadavky. Káble a vodiče od Wire Technologies spĺňajú všetky požiadavky, nech už sa tieto použijú v ultrazvukových prístrojoch, endoskopoch, meracích senzoroch, implantátoch, pri prenosoch obrazu atď. Všetky materiály, ktoré sa používajú pri výrobe Wire Technologies káblov pre lekársku techniku, sú spôsobilé pre väčšinu bežných procesov sterilizácie.

Dopravná technika

Portfólio produktov Wire Technologies pre dopravnú techniku je dimenzované špeciálne pre často rozdielne, technicky náročné a komplexné požiadavky. Káble a vodiče od Wire Technologies sa vyznačujú najvyššou tepelnou odolnosťou - stabilitou, vysokou životnosťou a použitím vhodných materiálov, čím umožňujú použitie aj v extrémnych podmienkach.