+421 (0)46 511 12 - 12

Wire Technologies
kvalita a skúsenosť

Wire Technologies Vertriebs GmbH bola založená roku 2008, pôsobí ako poskytovateľ služieb v obchode / partner pre káblovú konfekciu a v dnešnej dobe zamestnáva cca 10 pracovníkov. Môžeme čerpať z 30 ročných skúseností, pretože sme až do nášho založenia boli začlenení do firmy Atec Kabeltechnik GmbH a koncernu Siemens.

Odkedy ideme cestou samostatnosti, prispôsobujeme sa stále sa meniacim požiadavkám trhu a pôsobíme ako stredne veľký podnik, ktorý sa etabloval ako globálny.

Naše osobitné možnosti a prednosti spočívajú v rozmanitosti výrobkov a našej flexibilite, ako aj v možnosti venovať sa presne individuálnym požiadavkám zákazníka. Toto zabezpečujeme prostredníctvom kompetentných pracovníkov, vlastného oddelenia na výrobu vzoriek ako aj výrobnými tímami prispôsobenými potrebám zákazníka.

Aby sme mohli pokryť väčšie objemy výroby a taktiež nákladné výrobky, bola roku 2000 založená na Slovensku naša partnerská firma Wire Technologies s.r.o. - do 31.12.2015 známa pod menom Cab Tech spol. s r.o., ktorá pracuje s rovnakými nárokmi na kvalitu ako my (certifikácia podľa EN ISO 9001/14001). Okrem toho existuje dlhodobá spolupráca s výrobcom z ďalekého východu. Naše obchodné pracovisko v Nemecku zabezpečuje rýchlu a flexibilnú starostlivosť o zákazníka.

Wire Technologies Unternehmen 1
Wire Technologies Unternehmen 2
Wire Technologies Unternehmen 3
Wire Technologies Unternehmen 4
Wire Technologies Unternehmen 5
Wire Technologies Unternehmen 6
Wire Technologies Unternehmen 7

Sme spokojní až keď ste spokojní Vy

Vysoké nároky na kvalitu našich výrobkov sú aj kritériom každodennej práce v celom podniku. Náš spôsob práce je založený na:

  • odborných znalostiach a kompetencii
  • pracovitosti a dochvíľnosti
  • trvácnosti a ekologickom uvedomení
  • vývoji zameranom na uspokojovanie potrieb a realizáciu riešenia problému
  • bezchybnej distribučnej činnosti v súlade s dohodou
  • spolupráci založenej na partnerstve a dôvere

Káble a vodiče

Rozsiahly výrobný sortiment Wire Technologies zahŕňa všetky káble a vodiče, od zbernicových vodičov, vodičov s kruhovým prierezom, plochých vodičov až po káblové stromy, konektorové spojenia a jednotlivé vodiče (žily).

Konfekcia káblov

Potrebujete špeciálne vyhotovenia výrobkov pre Vaše produkty? Wire Technologies vyrobí káble a vodiče individuálne prispôsobené vašim požiadavkám.