+421 (0)46 511 12 - 12

Politika ,,konfliktných minerálov“

o používaní tzv. „konfliktných minerálov“ v našich výrobkoch vo vzťahu k „Section 1502 Dodd-Frank-Act“

Od júla 2010 sú spoločnosti kótované na burzách cenných papierov v USA  povinné kontrolovať svoje výrobky na použitie tzv. konfliktných minerálov a tieto výsledky zverejňovať.
Pojem „konfliktné minerály“ je definovaný v zákone USA – v tzv. Doddovom-Frankovom zákone o reforme amerického finančného trhu a predstavuje nerastné suroviny na výrobu tantalu, cínu, zlata a volfrámu v prípade, že ťažba a obchodovanie s týmito surovinami prispieva k finančnej alebo inej podpore ozbrojených skupín v Demokratickej republike Kongo (DRK) a susediacich krajinách.
Cieľom tohto ustanovenia je obmedzenie obchodovania s konfliktnými minerálmi a zabezpečenie vysokej ochrany ľudí a životného prostredia. Wire Technologies považuje tento cieľ za vysoko žiadúci a preto podporuje jeho najlepšiu možnú transparentnosť.
Wire Technologies nepodlieha právnym predpisom USA a nemá preto ohlasovaciu povinnosť podľa zákona Dodd-Frank.
Bez ohľadu na to, pracujeme s renomovanými výrobcami a distribútormi na objasnení skutkového stavu. V tomto sme úplne závislí na vyjadreniach našich dodávateľov, pretože tu vystupujeme iba ako užívatelia a nie ako výrobcovia nakupovaných dielov.
Wire Technologies s.r.o. sa snaží nenakupovať žiaden materiál, ktorý obsahuje „konfliktné minerály“, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú a financujú ozbrojené skupiny v DRK a susediacich krajinách. Oslovujeme našich priamych dodávateľov za účelom zvýšenia transparentnosti ohľadom výrobkov, ktoré  dodávame našim zákazníkom. Budeme pokračovať v úzkej spolupráci so zákazníkmi a dodávateľmi, aby sme tak zabezpečili dobré kroky a vhodné riešenia.